EURO-TAX Consulting 2012

Nasi klienci

Swoją ofertę kierujemy do firm*:

  • Międzynarodowego transportu lądowego
  • Przedsiębiorstw ponoszących wydatki na terenie UE w związku z zakwaterowaniem, organizowaniem targów, konferencji lub szkoleń.
* wszystkie w/w firmy muszą być płatnikami VAT.